Fietsvloot in Lennik - yelphoto.be

De schoolfiets, een investering in de toekomst

De aanschaf van schoolfietsen betekent voor elke school een belangrijke financiële beslissing. Net als voor andere doeleinden vraagt het verzamelen van de nodige fondsen een portie creativiteit. Een traditionele kaas- en wijnavond, een tombola, rommelmarkt, sponsors… Alle beetjes helpen. 

Cera, een coöperatieve vennootschap voor welzijn en welvaart ondersteunt maatschappelijke projecten. Zo ook lokale initiatieven in het onderwijs. Ben je van plan om schoolfietsen aan te schaffen, dan loont het zeker de moeite om bij Cera projectondersteuning aan te vragen. Financiële ondersteuning bedraagt tot 2000 euro. Neem een kijkje op www.cera.coop

Onderzoek ook de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij je gemeentebestuur en de provinciale overheid. Ook wij houden onze oren en ogen open. Niet alleen lagere scholen, maar ook scholen in Vlaams-Brabant kunnen via Dr. Mobi, een initiatief van de provincie, een subsidie aanvragen voor duurzame mobiliteitmaatregelen. Limburgse scholen kunnen voor de aanschaf van fietsen binnen een uitgewerkt verkeersveiligheids- en/of mobiliteitsproject beroep doen op de “Mobilim-subsidies” van de provincie Limburg. Voor de aanleg van een fietsenstalling op het schooldomein kunnen Limburgse scholen een aanvraag indienen voor subsidies “aanleg van fietsvoorzieningen buiten het Fietsfonds” van de provincie Limburg. Meer daarover via deze link . Ook het Ecohuis Antwerpen ondersteunt Antwerpse scholen die zich willen inzetten voor het milieu met advies, materiële en/of financiële ondersteuning. Meer informatie is te vinden op de website van het Ecohuis.

Of je als school financiële ondersteuning krijgt hangt af van de goedkeuring van je dossier door de subsidiegever. Hierover kunnen we uiteraard geen garanties geven.

Op langere termijn verdienen de fietsen zich zeker terug. Busvervoer vertegenwoordigt vaak een stevige budgettaire post. Voor bestemmingen op fietsbare afstand kunnen de kosten van het busvervoer alvast geschrapt worden. Mogelijk kan aan de leerlingen een beperkte bijdrage gevraagd worden voor het gebruik van de schoolfietsen. Als school bepaal je zelf de regels hiervoor.

Je kan aan de leerlingen/ouders ook een waarborg vragen voor het gebruik van de schoolfietsen. Die waarborg wordt aan het einde van de schoolloopbaan terug betaald. Met dit potje kunnen fietsen en onderhoud gefinancierd worden.