Sint-Godelieve-Instituut Lennik - yelphoto.be

Veilig en actief verplaatsen

Elke gefietste kilometer is er één gewonnen. Met de schoolfiets zorg je ervoor dat de leerlingen zich meer bewegen, ook buiten de lessen lichamelijke opvoeding. Beweging is een natuurlijke remedie tegen overgewicht en stimuleert de concentratie. Kortom, jongeren voelen zich beter in hun vel.

Regelmatig fietsen bevordert de verkeersvaardigheid. De leerlingen leren zich veilig en verantwoord in het verkeer verplaatsen. De schoolfietsen zijn bovendien een middel bij uitstek om de jonge leerlingen fietsbehendig te maken.

Met de schoolfiets bespaar je kostbare tijd. Je kan langer op je bestemming vertoeven. Je hoeft geen rekening meer te houden met dienstregelingen en het gaat een pak sneller dan te voet. De fiets is in vele gevallen de meest (eco)logische en snelste manier van verplaatsen. Bovendien kunnen op die manier heel wat meer bestemmingen bereikt worden en verruimen scholen hun actieradius. Een bezoek aan een natuurgebied, bibliotheek, bedrijf, sport- en zwemfaciliteit, museum en een bezinningsoord kunnen voortaan deel uitmaken van een rijk gevuld activiteitenprogramma. Mooi meegenomen is dat ook leerkrachten de fiets kunnen gebruiken tijdens de pauze of op weg naar een buitenschoolse vergadering.

Hieronder vind je alvast enkele initiatiatieven die scholen ondersteunen om veilige en actieve verplaatsingen te maken.